Sölvesborgs kommun

Olja i Pukaviksbukten

Saneringsarbetet pågår för fullt på land Foto: Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun arbetar aktivt med att sanera bort olja längs den drabbade kuststräckan. Här hittar du information om vad du ska tänka på när du rör dig i det drabbade området. Vi har samlat frågor och svar om bland annat sommar, bad, fiske, ersättning och vad du ska göra om du upptäcker olja.

Dialogmöte om olja

Tisdag 28 maj bjuder vi in till möte med fokus på sommaren och olja.

Anmäl dig senast 23 maj!

Röra sig längs den drabbade kuststräckan

I samband med olyckan blev det oljepåslag från Hörvik till kommungränsen vid Pukavik. Ett massivt saneringsarbete har pågått sedan dess för att få bort oljan från platserna. Kartan nedan visar den drabbade kustremsan i Pukaviksbukten. De röda områdena har för närvarande vistelseförbud. På de gröna/bruna områdena är vistelseförbudet upphävt.

Var uppmärksam och rapportera oljeupptäckter till oss

Även om vi har sanerat noggrant i området kan vi inte garantera att det inte finns någon olja kvar. Var uppmärksam och om du upptäcker olja eller misstänker olja vill vi att du rapporterar det till oss via vår e-tjänst.

E-tjänst för rapportera in olja Länk till annan webbplats.

Frågor och svar kring att röra sig vid det drabbade området

Håll dig uppdaterad om var du får röra dig och inte. Följ anvisningarna på skyltarna i området.
Det var ett stort oljepåslag i samband med olyckan och även vid platser där sanering genomförts kan nya olja upptäckas.Rör inte oljeupptäckter. Rapportera istället in det till oss via vår e-tjänst.
E-tjänst för rapportera in olja Länk till annan webbplats.

Rör inte eller försök plocka upp det. Rapportera in oljeupptäckter till oss via vår e-tjänst.
E-tjänst för rapportera in olja Länk till annan webbplats.

Torka av med papper eller en trasa. Tvätta det berörda området med diskmedel/såpa och vatten. Detta gäller även för husdjur eller om du skulle få det på dina skor.

Om du upplever obehag efter att ha andats in ångor eller haft hudkontakt med oljan bör du ringa sjukvården via vårdguiden på nummer 1177.

Saneringen av olja från vår drabbade kustremsa kommer och måste få ta tid. Detta för att den känsliga naturen inte ska skadas mer än nödvändigt.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om vistelseförbud, vilket innebär att allmänheten inte har tillträdde till platsen. Det finns för att skydda liv och hälsa.

Sommar, bad, fiske och olja

Du kommer att kunna bada, fiska och njuta av sommaren längs vår kust i år. Men du behöver vara extra vaksam den här säsongen. Vi kan inte garantera att du inte får någon olja på dig. Det finnas en risk att det ligger olja på botten nära land som kan komma att slå på stränderna, särskilt när vattentemperaturen ökar. Vi samverkar med andra myndigheter och har en beredskap för om nya oljepåslag dyker upp.

Frågor och svar gällande sommarsäsongen och olja

Ja, ingen olja har upptäckts på någon av våra kommunala badstränder utanför det drabbade området. Var extra uppmärksam om du badar inom det drabbade området. Det finns en risk att det ligger olja på botten nära land som kan komma att slå på stränderna, särskilt när vattentemperaturen ökar. Om du får olja på dig ska du snabbt torka av det med papper eller en trasa och därefter tvätta det berörda området med diskmedel/såpa och vatten.
Här hittar du mer information om våra kommunala badstränder

Det är inte bra att bada i vatten med olja.

Om du får olja på dig ska du snabbt torka av det med papper eller en trasa och därefter tvätta det berörda området med diskmedel/såpa och vatten. Om du råkar få en kallsup med lite oljeskimmer i sig är det ingen akut fara. Skulle du uppleva symtom som illamående, yrsel och dylikt ska du kontakta sjukvården eller Giftinformationscentralen.

Giftinformationscentralen
Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700

Rapportera in platsen till kommunen.
E-tjänst för rapportera in olja Länk till annan webbplats.

Nej. De vattenprover vi tar kommer troligen inte identifiera spår av olja utan mäter andra värden av vattenkvalitet. Vi tar vattenprover fyra gånger per år vid kommunala badplatser.

Håll dig uppdaterad via vår webbplats och karta med drabbade områden. Det finns skyltar utsatt längs kuststräckan med vägledning. Om vi skulle få ett oljepåslag där saneringsarbete inte redan pågår kommer vi att informera om detta via våra kanaler.

Det är i princip ingen risk att fisk som tas upp i Hanöbukten är påverkad av oljeutsläppet, dock bör fisk med synlig olja på sig inte konsumeras.
Livsmedelsverkets råd kring konsumtion av fisk från Östersjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, du kommer att kunna fiska i sommar. Det är inte tillåtet att fiska inom vistelseförbudet.

Varken kommunalt vatten eller egna brunnar påverkas av oljeutsläppet. Du kan använda och dricka ditt vatten precis som vanligt.

Försäkring och ersättning

Om du eller din verksamhet har drabbats av Marco Polos grundstötning ska du kontakta försäkringsbolaget GARD för mer information. Exempel på skador som kan bli aktuella att ersätta är intäktsförlust, kostnader för rengörning av egendom eller andra förluster direkt hänförliga till oljespillet.

Kontakta försäkringsbolaget GARD och ange "Marco Polo" som referens. Du kan kontakta dem via telefon eller mejl och de kommer att hantera din förfrågning så skyndsamt de kan.
Kontaktuppgifter

Tonje Castberg
Senior Claims Adviser
Casualty environment and property claims
Gard AS

Växelnr: +47 37 01 91 00
Direktnr: +47 37 01 91 36
Mobilnr: +47 97 55 91 36
E-post: tonje.castberg@gard.no

Grethe Ljøstad
Senior Claims Executive
Casualty environment and property claims
Gard AS

Växelnr: +47 37 01 91 00
Direktnr: +47 37 01 92 16
Mobilnr: +47 97 55 92 16
E-post: grethe.ljostad@gard.no

Alternativt kontakta Gards svenska representant:

Pernilla Myrefelt
Damco Survey AB
Mobilnr: 070 38 12 784
E-post: damco@damco.se

I ett första skede står vi i kommunen för kostnaderna men vi kommer att begära ersättning från staten som i sin tur får ersättning från rederiets försäkringsbolag. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som driver ersättningsfrågan gentemot försäkringsbolaget. Vi har ständig dialog med MSB och rapporterar vårt arbete noggrant för att ha ett gediget underlag.

Sölvesborgs kommuns oljeorganisation

För att säkerställa en hållbar organisation och hantering har en av våra upphandlade entreprenörer fått ett utökat uppdrag med att hantera oljeutsläppet på ett effektivt och kontrollerat sätt. Förvaltningen för samhällsbyggnad, kultur och fritid har fått en ny avdelning för oljesaneringen. Här har befintlig personal en projektledarroll för att kontrollera och säkerställa att saneringsarbetet utförs enligt de riktlinjer som finns uppsatta, samtidigt som en entreprenör genomför saneringen.

Vi samarbetar och samverkar med flera myndigheter vid behov, som exempelvis Länsstyrelsen Blekinge, Kustbevakningen, övriga kommuner i Blekinge och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vi är tacksamma över det engagemang som finns att hjälpa till. Det bästa du kan göra för att bidra är att respektera hur du får röra dig inom det drabbade området samt att rapportera in oljefynd till oss via vår e-tjänst.
E-tjänst för rapportera in olja Länk till annan webbplats.

Så länge vårt saneringsarbete gör nytta för miljöns återhämtning kommer vi att sanera längs kuststräckan. Vi vet i dagsläget inte när vårt arbete är färdigt, det dyker upp nya oljefynd med jämna mellanrum.

Det varierar hur många saneringsarbetare vi har igång. Du kan följa vår utveckling genom våra veckovisa uppdateringar.
Till nyhetsflödet

Om händelsen

Passagerarfartyget Marco Polo gick på grund i Pukaviksbukten söndag 22 oktober 2023. Det skadade fartyget läckte ut tjockolja i havet och som även kom upp på land, cirka 25 kilometer kuststräcka i Sölvesborgs kommun blev drabbat. Kustbevakningen ansvarar för sanera olja i havet och vi som kommun ansvarar för att sanera den olja som når land. Utsläppet skedde längs en kuststräcka som är känslig och som har höga naturvärden, därför måste saneringsarbetet ske varsamt för att göra mer nytta än skadda.

Miljöförbundet Blekinge Väst är tillsynsmyndighet och de som besiktigar ett område och beslutar om och när ett område är färdigsanerat.

Det har florerat siffror mellan 500 - 45 ton olja. Vi kommer troligen aldrig att veta exakta siffror.

Fartyget bärgades till Stillerydshamnen i Karlshamns kommun innan den transporterades till ett varv i Polen i början av november. Det är rederiet för passagerarfartyget som har aktuell information om fartygets framtid.

Det är svårt att säga. När saneringsinsatsen är avslutad kommer områden som drabbats av oljepåslag inte att se ut som innan direkt efter avslutad sanering. Vi har en lång process framför oss där naturen måste få göra sitt.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut