Sölvesborgs kommun

Förskole- och skolpsykolog

Psykologen i Sölvesborgs kommun är en del av den centrala barn- och elevhälsa.

Uppdraget innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom:

  • Konsultation i olika ärenden med möjlighet att diskutera och utforska svåra situationer
  • Handledning till personalgrupper i syfte att ha diskussioner utifrån gruppens frågeställningar
  • Utredning i samband med inlärningssvårigheter för att få fram värdefull information. Utredning görs i samråd med föräldrar och rektor.
  • Psykologutredning vid inskrivning i anpassad skola.
  • Utbildning till pedagoger och annan personal. Psykologen kan även erbjuda riktade föreläsningar utifrån teman och behov på begäran.
  • Krishantering

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Psykolog

Pia Norrman Pyk
Telefon: 0456-81 67 58
E-post: pia.norrman-pyk@solvesborg.se

Johanna Helimo
Telefon: 0456-81 67 59
E-post: johanna.helimo@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg