Sölvesborgs kommun

Våld och hot

Våld och hot är ett problem som förekommer i alla socialgrupper, kulturer och religioner. Sölvesborgs kommun arbetar för att på olika sätt minska våldet i samhället, samtidigt som det ska finnas hjälp och stöd för de personer som utsätts för våld eller hot.

Vid akut behov av hjälp vid våld, misshandel, övergrepp och brott kontakta SOS alarm, telefonnummer 112

Individ- och familjeomsorgen (IFO) inom Sölvesborgs kommun arbetar med att hjälpa och stötta dig som har utsatts för våld eller hot.

Är du utsatt för brott?

Våld är förbjudet enligt svensk lag. Om du är utsatt för brott kan du vända dig till

Polisen i Sölvesborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren Blekinge

Brottsofferjouren erbjuder konstadsfritt stöd och hjälp till dig som är brottsoffer och vittne om hur polisanmälan går till, hjälp med skadeståndskrav och information om rättsprocessen. Stödpersonerna har tystnadsplikt.

Telefon: 0457-177 74

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våld i nära relationer

En våldsam relation kan vara svår att ta sig ur. Hjälp finns för dig, oavsett sexuell läggning, som är våldsutsatt och hotad eller som själv använder våld. Hos oss kan du få rådgivning men även praktiskt stöd och skydd i en akut situation.

Våld i nära relation

Barn, ungdomar och våld

Du har rätt att må bra och känna dig trygg hemma. Ingen får behandla dig illa, inte ens din familj. De vuxna som ska ta hand om dig får till exempel inte hota dig, kalla dig elaka saker eller slå dig. Det är aldrig ditt fel om någon gör sånt mot dig.

Ung och utsatt för våld

Brottsoffermyndigheten för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver skydd ska anmäla detta till Individ- och familjeomsorgen på Sölvesborgs kommun.

Misstanke om barn som far illa

Relaterad information

Relaterade kontakter

Individ- och familjeomsorgen
ifo@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd