Sölvesborgs kommun

Våld och hot

Våld och hot är ett problem som förekommer i alla socialgrupper, kulturer och religioner. Sölvesborgs kommun arbetar för att på olika sätt minska våldet i samhället, samtidigt som det ska finnas hjälp och stöd för de personer som utsätts för våld eller hot.

På Sölvesborgs kommun finns Individ- och familjeomsorgen. Deras uppgift är bland annat att hjälpa till och stötta dig som har utsatts för våld eller hot. Du kan vända dig till Individ- och familjeomsorgen för att få:

  • Rådgivning
  • Stöd för att kunna förändra din situation
  • Praktisk hjälp i en akut situation

Kom ihåg att du i akuta situationer ska du ringa 112. Då kommer du att kopplas till den hjälp som är bäst anpassad för dig och den situation som du befinner dig i.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd