Sölvesborgs kommun

Jobba hos oss

Sölvesborgsbron, en av Europas längsta gång- och cykelbroar. Foto: Sölvesborgs kommun.

Sölvesborgsbron, en av Europas längsta gång- och cykelbroar. Foto: Sölvesborgs kommun.

Inom Sölvesborgs kommuns verksamhet arbetar över 1 500 personer. Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Vi söker ofta personer för yrken så som timvikarie på bemanningsenheten för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, socionomer, lärare, kockar, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och olika tekniska yrken.

Sölvesborg ligger vid den Blekingska kusten med cirka en timme till Karlskrona och Malmö. Det som utmärker Sölvesborg är framtidstro och gemyt, en stadskärna med danska och medeltida influenser, Sölvesborgsbron med sin prisbelönta ljussättning, Listerlandet med sina sandstränder och pittoreska fiskelägen och inte minst att kommunen är Sweden Rock Festivals hemmaarena. Vi arbetar aktivt för att hålla invånarna och deras behov i fokus; värme, närhet och engagemang ska genomsyra allt vi gör.

Personalförmåner

Vi har flera olika personalförmåner för kommunanställda, till exempel:

 • Flextid mellan 07.00-09.00, 12.00–13.30, 15.00–18.00 om det fungerar med dina arbetsuppgifter.
 • Friskvårdsbidrag på upp till 1 000 kr per år eller friskvård en timme i veckan då du får motionera eller gå på massage på betald arbetstid i samråd med din chef.
 • Föräldrapenningtillägg med 10% av ditt inkomstbortfall.
 • Rabatt på årskort i kollektivtrafiken.
 • Möjlighet att byta semesterdagstillägget mot ledig tid i fom av extra betalda semesterdagar.
 • Möjlighet att ansöka om bidrag till fritidsstudier, 75% av kostnader för kursavgift och litteratur. Du kan även få bidrag för rese- och boendekostnader och få ledigt för tentamen m.m.
 • Möjlighet att gå med i vår konstklubb som köper in och delar ut konstverk till medlemmarna, medlemsavgift 30 kronor per månad

Personalklubb

Vi har dessutom en personalklubb där alla tillsvidareanställda och vikarier som är inne kontinuerligt och arbetar erbjuds medlemskap. Personalklubben anordnar föreläsningar, resor, tävlingar, musikquiz, träningspass i grupp med mera. Du får rabatt på gymkort och även hos ett antal andra föreningar och företag i Blekinge och på inträden till lokala evenemang och aktiviteteter.

Resultat från Sölvesborgs kommuns senaste arbetsmiljöenkät

Sölvesborgs kommun genomför vartannat år en arbetsmiljöenkät för att ta reda på hur medarbetare upplever arbetsmiljön på sin arbetsplats.

Senaste arbetsmiljöenkäten genomfördes hösten 2021 där cirka sju av tio medarbetare besvarade frågor kring följande:

 • Motivation och utveckling
 • Mål och styrning
 • Ledarskap
 • Arbetsbelastning och krav
 • Samarbete
 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
 • Sysselsättningsgrad
 • Covid-19
 • Distansarbete
 • Friskvård
 • Hållbart medarbetarengagemang, HME

Resultatet visar på höga siffror generellt på kommunövergripande nivå. Främst inom motivation och utveckling. Men även mål och styrning, ledarskap och samarbete får högt betyg. De områden där resultatet är lägre rör främst arbetsbelastning och krav.

Sölvesborgs kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare där man som medarbetare kan utvecklas, får ta eget ansvar och uppmuntras till att bidra till ständiga förbättringar. Sölvesborg erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Genom fokus på medskapande och med värdegrunden värme, närhet och engagemang gör vi alla Sölvesborg till en attraktiv plats i Blekinges framkant.

Personalspecialist Camilla Krantz och  GIS-ingenjör Sabina Bernhard marknadsför Sölvesborgs kommun som arbetsgivare på mässa i Lund. Foto: Sölvesborgs kommun. 

Personalspecialist Camilla Krantz och GIS-ingenjör Sabina Bernhard på plats för att berätta om Sölvesborgs kommun som arbetsgivare på mässa i Lund i november 2019. Foto: Sölvesborgs kommun.

Jobb som gör skillnad

Närmare en halv miljon människor behöver rekryteras till välfärden de närmaste tio åren. Genom Sveriges kommuner och landstings satsning "Sveriges viktigaste jobb" ska de viktiga och intressanta jobben lyftas fram och bli mer synliga för dig som söker arbete. Det handlar om att personal inom offentlig sektor är otroligt viktiga för vårt samhälle. Det är jobb som gör skillnad.

I linje med detta deltar Sölvesborgs kommun på flera olika student- rekryterings- och jobbmässor, för att berätta om oss som arbetsgivare.

Filmen "Sveriges viktigaste jobb"

Nedan hittar du filmen som Sveriges kommuner och regioner (förkortas ofta SKR, tidigare SKL Sveriges kommuner och landsting) gjort och som handlar om vad vi som arbetar inom kommunens verksamheter gör.

Service och bemötande

Vi jobbar alltid utifrån vår värdegrund och våra kärnvärden; engagemang, värme och närhet – när det gäller vår service och bemötande mot varandra inom organisationen och mot brukare, medborgare, besökare och företagare.

Medborgargaranti

Vi har medborgargarantier som beskriver vad medborgaren kan förvänta sig av kommunen. Det finns en garanti som gäller alla medarbetare och det är garantin som handlar om vårt bemötande och vår service. Personer som kontaktar oss behöver bara ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med personen de söker. Vi försöker lägga besök på tider och platser som passar den som söker oss. Vi uttrycker oss klart och tydligt i tal och skrift. Vi utgår från mottagarens önskemål, situation och det behov av information, hjälp eller stöd som din mottagare har.

Värdegrund – vem är vill till för?

Vi gör skillnad i våra invånares, företagares och besökares liv. Och våra jobb finns för att människor besöker, verkar och bor i Sölvesborg. Utan människor skulle kommunen inte finnas till.

Vi skapar värde för andra människor och när vi gör det skapar vi värde för oss själva.

Utan elever, brukare, människor som bygger, kör bil, cyklar och använder våra tjänster så skulle vi vara utan arbete. Vi är experter på våra områden och de lagar och regler som vi har att rätta oss efter. Det ska inte våra kunder behöva vara. Vi ska i vårt jobb, utifrån kundens perspektiv, informera om beslut och svara på frågor på ett enkelt och tydligt sätt.

Våra kärnvärden

Allt vi gör i Sölvesborgs kommun ska genomsyras av engagemang, värme och närhet.

 • Med värme menar vi att vi värdesätter värme mellan människor, en personlig serviceanda och att vi möter våra invånare/företagare/besökare/brukare/elever med värme och omtanke i alla lägen. Vi har även en god stämning och respekt oss kollegor emellan, det är ett tillåtande klimat och vi har roligt tillsammans. Vi vill också att Sölvesborg ska präglas av varma färgskalor.

 • Med närhet menar vi att vi värdesätter den personliga kontakten mellan varandra och med våra medborgare. Medborgarna ska känna sig trygga i kontakten med oss. Vi menar också att vi jobbar för en enklare vardag med korta beslutsvägar. Det ska vara enkelt för medborgaren att utföra sina ärenden. Utöver detta menar vi en geografisk närhet till stad, natur och service och jobbar därför med att utveckla kollektivtrafiken och miljön runt om oss.

 • Med engagemang menar vi att det ska finnas ett stort engagemang bland människorna i Sölvesborg. Vi engagerar oss i kommunens utveckling, i föreningar och i varandra. Vi jobbar för entreprenörskap, och för att det ska startas många nya företag här. Vi kommunanställda tar oss an våra uppgifter och ärenden med stort engagemang.

Värdegrundsarbete tillsammans

När vi bygger broar mellan oss skapas det nya möjligheter som utvecklar verksamheterna och höjer kvaliteten för våra medborgare. I samband med värdegrundsarbetet har grundsärskolan tillsammans med deltagare från omsorgen, gymnasiesärskolan och elever från grundskolan haft projektet ”Tillsammans kan vi förändra och förändras”.

De har spelat in låten ”Tillsammans” och ”Vi står kvar” och även en konsert, en konsertfilm och en musikal ”Att flyga högt” som speglar kommunens vision och kärnvärden. ”Tillsammans” är nu inte längre ett projekt, utan ett arbetssätt som berikar och lyfter våra verksamheter. Till exempel genomför grundsärskolan bingo för de äldre och förskolan och grundskolan delar med sig av sång, musik och kreativitet.

Lediga jobb

Relaterade kontakter

HR-avdelningen
E-post: HR@solvesborg.se

Ulrika Sjögren, HR-chef
E-post: ulrika.sjogren@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 71

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut