Sölvesborgs kommun

Bostadsanpassning

Bild

Om du drabbas av någon skada eller sjukdom som gör att vardagslivet bir svårare att klara av är det lätt att bli både ledsen och frustrerad. Men det finns hjälp att få. Om förändringen är bestående kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Då kan du fortsätta bo kvar hemma och ändå leva ett självständigt liv.

Bostadsanpassningsbidrag

Det är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Bidraget skall användas till anpassningar som underlättar i ditt dagliga liv i hemmet såsom att förflytta dig i bostaden, sova och vila, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden. Då kan du fortsätta att bo kvar hemma och leva så självständigt som möjligt.

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidraget vänder sig till dig som har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning. Bidraget omfattar i princip alla typer av nedsättningar till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i en hyresrätt eller bostadsrätt. Äger du inte din bostad behövs det alltid ett medgivande från samtliga fastighetsägare.

Så här ansöker du

Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten. Till din ansökan skall det bifogas ett intyg som styrker ditt behov av anpassningsåtgärder. Ta hjälp av din arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig.

Blankett för ansökan om bostadsanpassning » , 55.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in dina handlingar till:
Sölvesborgs kommun, Fastighetsavdelningen
Bostadsanpassningsbidrag
294 80 Sölvesborg

När din ansökan är inlämnad utreder handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren tid för hembesök tillsammans med dig. Handläggaren bedömer om de sökta åtgärderna är bidragsberättigade enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Med det menas till exempel att åtgärderna är nödvändiga, att bostaden används permanent, att ansökan avser anpassningar av bostadens fasta funktioner och att åtgärderna inte behöver utföras av väsentliga andra orsaker än funktionsnedsättningen. Du kommer att få hem ett beslut om du beviljas bidrag eller inte.

Reparation och service

Du kan ansöka om bidrag för reparation, besiktning och annat underhåll av anordning eller inredning av tekniskt slag som installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det gäller till exempel hiss, höj- och sänkbar inredning och automatisk dörröppnare.

Återställningsbidrag

Ägare till bostadshus kan ansöka om återställningsbidrag för att ta bort åtgärder som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt småhusägare får själva bekosta demontering och återställning.

Vid byte av bostad

När du byter bostad ska du välja bostad med omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Kontakta kommunens bostadsanpassningshandläggare innan du köper eller byter bostad så får du veta vilka regler som gäller.

Läs mer:

Boverkets BAB-handbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »

Länk till Bostadsanpassningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »


Kontaktuppgifter:

Erika Englin
0456-81 60 49
erika.englin@solvesborg.se

Anders Isaksson
0456-81 61 87
anders.isaksson@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd