Sölvesborgs kommun

Arkiv, kommunens historia

Arkiverade papper, dokument och negativ till fotografier ligger på ett bord i kommunarkivet

Arkiverad dokumentation. Foto: Fotograf Serny

Sölvesborgs kommunarkiv är slutarkiv för den nuvarande kommunförvaltningens handlingar. Här förvaras även Sölvesborgs stads arkiv från 1863-1970 samt arkiv från de kommuner som 1951 respektive 1970 slagits samman med Sölvesborgs stad och bildat Sölvesborgs kommun.

Kommunarkivet ligger i Stadshusets suterrängvåning. Förutom kommunala handlingar finns det förenings- företags- och personarkiv som har deponerats till arkivet. Det finns bland annat handlingar från Hamnkontoret, Götaverkens och Sölvesborgs Varv och Rederi. Kommunarkivet har även alla årgångar av Sölvesborgsbladet från 1899 - 1978 och tidningsklipp att forska i. Det går även bra att kontakta Kungliga Biblioteket i Stockholm där du kan beställa fram artiklar.

Handlingarna som finns i arkivet är i de flesta fall allmänna offentliga handlingar, vilket innebär att alla får ta del av dem. Vissa handlingar omfattas dock av sekretess.

Vad finns i kommunarkivet

Nedan följer ett antal register över olika arkivbildare och deras respektive arkiv, som verkar eller har verkat inom Sölvesborgs kommun. De enskilda arkiven är föreningsarkiv, företagsarkiv eller arkiv över enskilda personer med anknytning till Sölvesborg. Här finns även ett register över tidningslägg för olika dagstidningar som har skänkts till kommunarkivet samt register över arkivbildare som förvaras på andra arkivinstitutioner än Sölvesborgs kommunarkiv.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut