Sölvesborgs kommun

Demens och kognitiv nedsättning

Två personer ses bakifrån promenerandes i de 4 årstidernas park

Att glömma är naturligt, oavsett om du är gammal eller ung. Vi glömmer till exempel namn och var vi lägger saker. Men all glömska är inte naturlig. När glömskan tilltar och är till besvär är det inte längre en naturlig del av det normala åldrandet, utan kan vara tecken på en demenssjukdom.

Demens är många olika sjukdomar

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion och medför psykiska, sociala och fysiska symptom. Det innebär att man på olika sätt får svårt att minnas, tänka och förstå sin omgivning. Vid misstanke om demens bör du snarast kontakta primärvården för att få en demensutredning.

Symtom vid demenssjukdom

Symtomen kan komma långsamt och kan vara svåra att upptäcka i tidigt skede. Vanliga symtom är:

  • Glömska, försämrat närminne
  • Svårt att hitta rätt ord och uttrycka sig
  • Sämre koncentrationsförmåga
  • Nedsatt initiativförmåga
  • Svårt att hitta i bekant miljö
  • Förvirring
  • Mardrömmar och synhallucinationer
  • Personlighetsförändringar

Demenssjuksköterska i Sölvesborgs kommun

Demenssjuksköterska utför utredningar vid minnesproblem, ger råd och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga samt ger handledning till kommunens personal.

För att påbörja basal demensutredning, kontakta din läkare i primärvården.

Demenssjuksköterska: Anna Rydberg, 0456-81 69 53

Vilket stöd kan du få?

Kommunen har olika stödåtgärder att erbjuda som avlastning för dig och dina anhöriga, till exempel växelvård, avlösarservice eller dagverksamhet. Det är biståndshandläggaren som beslutar om bistånd för dessa stödåtgärder.

Dagverksamhet på Sunnanbo

Sunnanbo i Mjällby är en dagverksamhet för personer med kognitiv nedsättning och demenssjukdom.
Syftet är att ge personer med demenssjukdom tillfälle till social samvaro och stimulerande aktiviteter. Verksamheten fungerar även som avlastning för dig som lever tillsammans med en person med kognitiv nedsättning eller demenssjukdom.

Dagverksamheten har öppet alla vardagar. 

Anhörigstöd

Som anhörig till en person med kognitiv nedsättning eller demenssjukdom kan det vara skönt att få prata med andra i samma situation.

I Sölvesborgs kommun finns en anhörigsamordnare som ansvarar för anhöriggrupper. Träffarna sker på Duvans Mötesplats.

Anhörigsamordnare: Christina Hallberg, 0456-81 67 45

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd