Sölvesborgs kommun

Adoption

Varje år adopteras omkring 1 000 barn i Sverige. De flesta adoptivbarnen är födda i länder runtom i Asien och Latinamerika. Nu för tiden lämnas barn sällan för adoption inom Sverige. Däremot har den internationella adoptionen blivit ett vanligt sätt att bilda familj på.

Om du som blivande föräldrar önskar att adoptera ett utländskt barn måste du ta kontakt med socialförvaltningen i Sölvesborgs kommun. För att få ta emot ett utländskt adoptivbarn behöver du ett medgivande från socialnämnden, jml 6 kap 6, 12§ SoL.

Socialnämnden är skyldiga att göra en medgivandeutredning innan de kan bevilja en adoption. Medgivarutredningen innebär att socialnämnden granskar den blivande adoptivfamiljens livs- och relationsförhållande. Granskning ger socialnämnden ett underlag för att kunna ta ett beslut om familjen är lämplig nog att adoptera ett barn.

För att komma i kontakt med ett barn och få hjälp att genomföra en adoption kan du som önskad adoptivförälder vända dig till en auktoriserad adoptionsorganisation. Socialförvaltningen har aktuella uppgifter om vilka organisationer som har auktorisation. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (MIA) är den myndighet som har det övergripande ansvaret i adoptionsfrågor.

Vid en adoption av utländskt barn kan du som adoptivförälder erhålla ett adoptionsbidrag som betalas ut av Försäkringskassan. Ansökan skall göras inom ett år efter att adoptionen fastställts av auktoriserad myndighet.

 

Relaterad information

Relaterade kontakter

Cura individutveckling
Rådgivningstelefon: 0721-61 32 30
För aktuella telefontider, se Curas hemsida, www.curaindivid.se Länk till annan webbplats.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd