Sölvesborgs kommun

Hemsjukvård

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare.

Målet är att ge en trygg och säker vård. Kommunens sjuksköterska arbetar dygnet runt. Verksamheten bedrivs i tre olika geografiska team.

Vad är hemsjukvård

Hemsjukvård är den sjukvård som ges i det egna hemmet. Vanliga uppgifter för sjuksköterskan är att bedöma hälsostatus och utföra riskbedömningar, ofta tillsammans med läkare, ta prover, ge injektioner, såromläggning, vid behov förskrivning av inkontinenshjälpmedel, sätta kateter, ansvara för läkemedel när patienten behöver hjälp med det med mera. Vi arbetar även med handledning och utbildning av omvårdnadspersonal för att kunna lämna över vissa arbetsuppgifter, så kallad delegering. Vi för dokumentation i journal enligt lag.

Hur får jag hemsjukvård

Sölvesborgs kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet vid tillfällen när du på grund av fysiska, psykiska eller sociala hälsoskäl inte kan ta dig till din vårdcentral.

Den kommunala hälso- och sjukvårdens arbete regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Samarbete sker med flera aktörer varav den största är Region Blekinge.

Om du är berättigad till kommunal hälso- och sjukvård i hemmet bedöms individuellt efter ett hembesök av sjuksköterska och vården planeras i samråd mellan dig, den kommunala hälso- och sjukvården och vid behov närstående.

Kostnad

Kommunen tar en besöksavgift för insatser i hemmet. År 2024 är denna avgift för hembesök av kommunsköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast 155 kr per besök, men max 465 kr per månad. Denna avgift omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Kontaktuppgifter

Alla telefonnummer till ansvarig sjuksköterska är kopplat till en telefonsvarare som lyssnas av flera gånger per dag. Prata in ert ärende så ringer sjuksköterska upp.

Omrde Centrala innerstaden: 0456-81 64 84

Område Norr: 0456-81 64 95

Område Söder: 0456-81 64 93

Område Listerlandet: 0456-81 64 96

Ni kan även maila till sskhsv@solvesborg.se. Lämna då namn, adress och telefonnummer så ringer ansvarig sjuksköterska upp.

Enhetschef: Linda Nordell, 0456-81 69 64, linda.nordell@solvesborg.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS): Joakim Vobern, 0456-81 61 11, joakim.vobern@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd