Sölvesborgs kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för att du som vårdas i den kommunala hälso- och sjukvården får en säker vård av god kvalitet.

Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:

  • Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen.
  • Patienten får den vård och behandling som en läkare ordinerat.
  • Läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande.
  • Delegering av medicinska arbetsuppgifter är förenat med säkerhet för patienten.
  • Kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

MAS har också ansvar för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.

Varje år ska vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse. Det är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som skett under föregående år. Nedan hittar du senaste versionen av patientsäkerhetsberättelsen.

Patientsäkerhetsberättelse 2022 >> , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Joakim Vobern
Telefon: 0456-81 61 11
E-post: joakim.vobern@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd