Sölvesborgs kommun

Avlösarservice i hemmet

Denna hjälpinsats gör det möjligt för anhöriga, eller annan närstående att få avlastning och uträtta sysslor i och utanför hemmet. Hjälpinsatsen kan erbjudas både som regelbunden insats eller som en lösning i akuta situationer.

Avlösarservice i hemmet innebär att en person kommer hem till dig och är tillfälligt hos dig och hjälper dig när dina föräldrar jobbar eller är iväg någonstans, tränar, handlar mm. Avlösarservice i hemmet kan också innebära omväxling för dig genom att du träffar och lär känna en ny person. Avlösarservice kan både vara att personen kommer hem till dig vissa bestämda dagar i veckan eller att det händer något akut och plötsligt som gör att du kan få avlösarservice i hemmet.

Hur ofta får du avlösarservice i hemmet?

Hur ofta du får avlösarservice i hemmet är olika från person till person. Vissa har det någon gång i månaden medan vissa har det flera gånger i månaden. Det beror på hur ditt och dina föräldrars behov ser ut. En del behöver lite mer avlastningstimmar och en del behöver lite mindre. Avlösarservice i hemmet kan vara både på kvällar, helger och nätter.

Vad gör du och din avlösare när han/hon kommer hem till dig?

Avlösaren hjälper dig och stöttar dig med det du behöver hjälp med. Det kan vara till exempel att hjälpa dig att ta av och på kläderna, duschning eller hjälp vid matbordet. Avlösaren kommer tillsammans med dig, dina föräldrar och en handläggare överens om vilka rutiner som ska följas och vad avlösaren ska hjälpa dig med.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd