Sölvesborgs kommun

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice gör det möjligt för anhöriga att få avlösning och uträtta sysslor i och utanför hemmet.

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter eller vila. Avlösarens uppgift är ge det stöd som behövs till den person som har funktionsnedsättning. 

Avlösarservice i hemmet syftar till att avlösa anhöriga på fritiden. Avlösarservice beviljas inte för att möjliggöra anhörigas förvärvsarbete.

Avlösarservice är kostnadsfri.

Hur ofta får du avlösarservice i hemmet?

Hur ofta avlösaren kommer hem till dig beror på hur många timmar i månaden som du har beviljats avlösarservice i månaden. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Vad gör du och din avlösare när han/hon kommer hem till dig?

Avlösaren hjälper dig och stöttar dig med det du behöver hjälp med. Det kan vara till exempel att hjälpa dig att ta av och på kläderna, duschning eller hjälp vid matbordet. Avlösaren kommer tillsammans med dig, dina anhöriga och en handläggare överens om vilka rutiner som ska följas och vad avlösaren ska hjälpa dig med.

Relaterade kontakter

Pia Thelander Atnarsson, enhetschef för avlösarservice för barn
Telefon: 0456-81 67 35
E-post: pia.thelanderatnarsson@solvesborg.se

Linda Jönsson, enhetschef för avlösarservice för vuxna
Telefon: 0456-81 67 43
E-post: linda.jonsson@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd