Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Stiby 28:1, Hällevik (Vassabacken)

Detaljplan för del av Stiby 28:1 antogs av kommunfullmäktige den 22 mars 2021. Planen blev sedan överklagad och mark- och miljödomstolen gick på de klagandes linje och upphävde detaljplanen. Planen blev åter igen överklagad hos Mark- och miljööverdomstolen vilken avslog kommunens överklagan den 10 oktober 2023 vilket innebar att detaljplanen upphävdes.

Relaterade kontakter

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö