Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Sölve 6:31, Sölve

Ett förslag till detaljplan för Sölve 6:31 har tagits fram. Under tiden tiden 13 november – 4 december 2023 fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett fliseldat fjärrvärmeverk med tillhörande anläggning och verksamhet i Sölve. Anläggningen syftar till att säkerställa en fossilfri och tryggad energiproduktion i kommunen och fungera som en reserv och spetspanna när ordinarie värmeförsörjning till fjärrvärmenätet inte är tillräcklig.

Handlingar

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Handlingarna finns även tillgängliga på Stadshuset, våning 3. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Vill du ha mer information?

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, illustration, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning. Utredningar som har tagits fram är: undersökning om betydande miljöpåverkan och markteknisk undersökningsrapport geoteknik. Samtliga handlingar (förutom fastighetsförteckning) finns att läsa längre ner på sidan. Handlingarna finns även att läsa på medborgarkontoret, Stadshuset.

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare Ebba Ryd, tel: 0456-81 60 80, e-post: ebba.ryd@solvesborg.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Detaljplan Sölve 6_31.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2023-11-07 16.36
Planbeskrivning Sölve 6_31.pdf , 988.4 kB. 988.4 kB 2023-11-07 16.36
Samrådsbrev.pdf , 256.3 kB. 256.3 kB 2023-11-07 16.36
MUR_Vassbäddarna_20230310_SLUTLIG_HANDLING.pdf , 18.4 MB. 18.4 MB 2023-11-07 16.36
TPM_Vassbäddarna_20230315_SLUTLIG_HANDLING.pdf , 2.7 MB. 2.7 MB 2023-11-07 16.36
Undersökning BMP Sölve 6_31.pdf , 335.5 kB. 335.5 kB 2023-11-07 16.36

Relaterad kontakt

Ebba Ryd, Planeringsarkitekt
E-post: ebba.ryd@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 80

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö