Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Norje 58:54

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Norje 58:54 har tagits fram. Under tiden 8 april – 29 april 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syfte och omfattning

Planområdet är beläget i Norje, söder om Norjebokevägen och används idag för camping.

Detaljplanen syftar till att planlägga befintlig campingverksamhet, samt pröva möjligheten till utökad andel villavagnar och övernattningsstugor inom fastigheten.

Du kan påverka genom att lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget görs det skriftligen senast den 29 april 2024 antingen via e-post: planochbygg@solvesborg.se , eller via postadress: Strategiska avdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg.

Ange tydligt namn samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Handlingar

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning. Utredning som tagits fram är ett PM – Förutsättningar för dagvattenhantering. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Samtliga handlingar (förutom fastighetsförteckningen) finns samlade på den här sidan. Handlingarna finns även att läsa på medborgarkontoret, Stadshuset.

Vill du ha mer information?

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare.

Karoline Linden Bengtsson, Planeringsarkitekt
E-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 73

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö