Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Siretorp 3:33 (strandpaviljong Sandviken)

Ett förslag till detaljplan för Siretorp 3:33 har tagits fram. Förslaget var ute på samråd under tiden 25 december 2023 – 31 januari 2024.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en strandpaviljong med tillhörande servicebyggnader i anslutning till Sandvikens badstrand. I detaljplanen prövas även möjligheten att anlägga en spång genom naturområdet ner till stranden.

Vill du ha mer information?

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, illustration, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning. Utredningar finns för dagvatten och naturvärdesinventering. Samtliga handlingar (förutom fastighetsförteckning) finns på den här sidan. Handlingarna finns även att läsa på medborgarkontoret, Stadshuset.

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare
Dan Janérus, tel: 0456-81 63 61, e-post: dan.janerus@solvesborg.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_Strandpaviljongen_231220.pdf , 61.7 kB. 61.7 kB 2023-12-20 13.44
Planbeskrivning_Strandpaviljongen_231220.pdf , 1.7 MB. 1.7 MB 2023-12-20 13.44
Illustrationsplan_231120.pdf , 16.6 MB. 16.6 MB 2023-12-20 13.44
Dagvattenutredning_Strandpaviljongen Sandviken_231220.pdf , 1.7 MB. 1.7 MB 2023-12-20 13.44
NVI_Strandpaviljongen_231220.pdf , 5.9 MB. 5.9 MB 2023-12-20 13.44
Undersökning BMP_Strandpaviljongen_231220.pdf , 232.9 kB. 232.9 kB 2023-12-20 13.44
Vägledning för kompensationsåtgärder_Ekologi_Strandpaviljongen_231220.pdf , 482.4 kB. 482.4 kB 2023-12-20 13.44
Samrådsbrev.pdf , 196.9 kB. 196.9 kB 2023-12-20 13.44

Relaterad kontakt

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö